Tips: Affärs- och kreditinformation i Tyskland
Tyskland är och har varit en av Sveriges och Nordens absolut viktigaste handelspartner sedan mycket lång tid tillbaka.
Vi exporterar mycket av våra varor och tjänster dit samt importerar även i stor omfattning från tyska producenter. Detta innebär naturligtvis också att vi konkurrerar på olika marknader med många framgångsrika tyska företag. I såväl detta konkurrensperspektiv som i marknadsansträngningar upplever många att det kan vara lite besvärligt att få tag på kvalificerad tysk affärs- och kreditinformation. Av den anledningen kommer frågan om tyska informationstips till Bidigital med jämna mellanrum.
Som alltid beror valet av informationskällor på vad man är ute efter, men många brukar börja med några av de vanligaste generella databaserna. Alltså dagens tyska tips (se nedan) består av fem viktiga tyska informationsleverantörer. Observera dock att inte alla tyska sajter har en engelsk språkversion (något som vi för övrigt här i norden däremot är duktiga på). Vidare är detta naturligtvis professionella informationstjänster, som likväl sina nordiska motsvarigheter, levererar sitt innehåll mot betalning. Klicka på länkarna här för att gå till tjänsterna:

GENIOS Economic Databases

GBI – the contentmachine

Bizbook Deutschland

Hoppenstedt Online

Creditreform Konstanz