Tillväxt och utveckling av städer, kommuner och regioner – läs rapporten här
För dig som är intresserad av städers, kommuners och regioners utveckling och tillväxt finns nu en möjlighet att läsa en rapport med dokumentationen från ITPS konferensserie Storstadsforum med tre konferenser som hölls mellan december 2004 och januari 2005 i Malmö, Stockholm och Göteborg. Huvudfokus var diskussioner kring det framtida tillväxtarbetet inom ramen för storstadspolitiken. Rapporten på 114 sidor (pdf-format) finns nu tillgänglig för nedladdning.

Källa: ITPS