Tidningarnas Telegrambyrå (TT) köper FLT
Tidningarnas Telegrambyrå AB (TT) och FLT Media AB (FLT) gjorde i fredags följande principöverenskommelse:
FLT kommer att erbjudas ett ägande i TT motsvarande 10 procent genom en riktad nyemission.
FLT avvecklar därmed sin nyhetsbyråverksamhet, Nyhetsbyrån FLT AB. Nyhetsbyrån kommer att rekommendera sina kunder att anlita TT.
TT å sin sida kommer successivt under hösten att öppna sitt telegramflöde och andra redaktionella tjänster för Nyhetsbyrån FLT:s kunder för att dessa inte ska drabbas av sämre service under en övergångsperiod.
Denna uppgörelse är beroende av att en bolagsstämma i respektive TT och FLT godkänner affären.

Källa: TT