Testa klusterbaserad sökmotor
Mooter heter en sökmotor som bygger och grupperar grafiska kluster av dina sökord för att bättre kunna ringa in det som eftersöks. Basen för Mooters system är nya ”intelligenta algoritmer” som bättre ska kunna analysera vad olika sidor handlar om.
Sökningarna med dylika sökmotorer ger ett delvis nytt sätt att överblicka information, som inte passar för all typ av research. Men ”dominanta” klustergrupperingarna i sig kan vara intressanta för sökningar i t.ex. nya branscher där man inte själv har full koll på branschstrukturer mm. Testa själv genom att följa länken nedan.

Källa: Mooter Search