Temadag om Omvärldsbevakning i Norrköping
Den 19 januari 2009 i Norrköping anordnar SFIS och biblioteksföreningen en heldag med temat Omvärldsbevakning med Margareta Nelke från I.C. at Once som föreläsare. Förutom föreläsning innehåller dagen även en Workshop. För program och anmälan kontakta SFIS.

Källa: SFIS