Telia trendspanar om IT & Telekom
Den mest påtagliga trenden inom it och telekom 2007 är att äldre personer på ett tydligt sätt tar efter unga personers användarbeteenden. Det visar årets upplaga av Telias trendspaning som har genomförts bland 10 000 privat- och företagskunder. Närmare 80 procent av alla tillfrågade över 60 år skickar idag digitala bilder eller filmklipp till släkt och vänner. Att ladda ner musik från nätet sprider sig också uppåt i åldrarna – 43 procent av svenskarna planerar att ladda ner musik i år. Att handla över internet blir också allt populärare. 63 procent svarar att de kommer att handla mer via internet under det kommande året. Var fjärde svensk läser bloggar regelbundet och andelen bloggläsare är nästan lika stor bland de yngre som de äldre; 25 procent i åldern 26-44 år och 23 procent av dem över 60 år.

85 procent av företagen planerar att bibehålla eller öka sina it-investeringar under 2007. Var tredje företag planerar att öka investeringarna. Idag har 36 procent av företagen lagt ut driften av kommunikationsnäten på en extern leverantör. Varannan it-ansvarig anser att detta leder till att de får ett ökat ansvar för företagets strategi- och affärsprocesser. 65 procent anser att outsourcing av dessa funktioner säkerställer företagets behov av kommunikation. Enligt företagens it-ansvariga kommer deras egen roll att bli mer affärsstödjande i framtiden (59 procent). De tror även att det kommer att ställas högre krav på deras beställar-kompetens (58 procent). De it-ansvariga tror även att framtiden kommer att präglas av högre grad av funktionsköp (69 procent).

Du kan just nu ladda ner hela undersökningen “Telia Trendspaning 2007” (pdf-fil). Undersökningarna genomfördes under perioden 14 december 2006 till 11 januari 2007. Trendspaningen är producerad i samarbete med trend- och omvärldsanalysföretaget United Minds.

Källa: TeliaSonera AB