Teldok återuppstår i ny tappning
Nu har de första “spadtagen” tagits för att starta en uppföljare till gamla Teldok som gick i graven i början av förra året. Uppföljaren kallas för “Teldok 2.0” och kommer nu alltså att återuppta funktionen som forum för bevakning av och diskussion kring utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken. Teldok 2.0 planerar att fortsätta att producera olika typer av publikationer inom ämnesområdet. Vad som planerats för under 2008 presenteras löpande på Teldoks 2.0 webbplats.

Källa: Teldok 2.0