Teknikbevakning med Trends & Directions!
Dataföreningen anordnar en studie- & utvecklingsresa som går under namnet “Trends & Directions!” till San Francisco och Silicon Valley, USA. Mellan den 4/4 och 13/4 är deltagarna på plats i San Fransisco med omgivningar. Bland besöksmålen märks Stanford University och många olika ledande företag runt om i Silicon Valley. Anmälan ska ske senast den 25:e januari. För mer information och anmälan kontakta Dataföreningen.

Källa: Dataföreningen