Taxonomy Management system för klassificering av information lanseras av Comintell
Svenska Comintell lanserar idag ett antal lösningar för klassificering och kategorisering av information inom organisationer. Genom system och arbetssätt för att göra en s.k. taxonomi av företags och organisationers informationsresurser kan man strukturera informationen på rätt sätt. Detta ger många fördelar som att t.ex. skapandet av naturliga informations-hierarkier som är lätta och intuitiva att navigera i för användarna. Genom att också erbjuda möjlighet att navigera i en ämnesspecifik katalogstruktur är man inte enbart hänvisad till sökord mm för att hitta eftersökt information.
Comintell har bl.a. utvecklat metoder och lösningar för att skapa och införa klassificeringssystem (taxonomier) i olika organisationer. Programvaran Knowledge XChanger från Comintell har också en regelstyrd klassificeringsmotor som manuellt eller automatiskt kan klassificera information i organisationer.
För mer information om Comintells metoder och system för klassificering kontakta företaget, se länk nedan.

Källa: Comintell Nordic AB