IP Due diligence från PRV

2011-09-13

Notis: PRV meddelar tillkomsten av en ny uppdragstjänst inom IP Due diligence som man beskriver som “En mycket viktig aspekt vid affärsuppgörelser som till exempel företagsfusioner och förvärv är att säkerställa de immateriella tillgångarna. All […]

GovDatas alla uppgifter gratis tillgängliga

2010-11-09

I våras rapporterade vi om sajten GovData som avslöjar dina konkurrenters statliga kunder. Nu i höst har GovData, som alltså visar svenska myndigheters inköp från företag och organisationer, släppt alla sina uppgifter gratis tillgängliga. Tidigare […]

TT:s förvärv av Retriever godkänns av Konkurrensverket

2010-07-19

Konkurrensverket har beslutat att lämna Tidningarnas Telegrambyrå AB:s (TT) förvärv av Retriever AB utan åtgärd. Det här innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda förvärvet ytterligare. TT förvärvade i augusti 2009 mediebevakningsföretaget Retriever. Förvärvet var […]

CI Radar omvärldsbevakar företag inom IT-säkerhet

2010-05-31

Företaget Competitive Intelligence Radar, mera känd som “CI Radar”, har lanserat en ny programvara för omvärldsanalys / competitive intelligence som omfattar alla nyckelleverantörerna i Gartners Researchrapport, “Magic Quadrant for Secure Web Gateway, 2010”. Bevakningen sker […]

Ny webbplats för gratis företagsinformation

2010-04-07

Soliditet introducerar en ny internettjänst, Rating.se, för information om företag och organisationer. Rating.se är kostnadsfri för användarna och innehåller information om företags siffror, personer och verksamhet. Företag erbjuds också möjlighet att visa sitt kreditbetyg AAA, […]

GovData avslöjar dina konkurrenters statliga kunder

2010-03-22

Den nya svenska webbtjänsten med det beskrivande namnet Govdata.se är en fascinerande tjänst som med några enkla sökningar “avslöjar” företags statliga kunder. Vad man får fram är myndighetens namn och hur mycket de senast har […]