Sveriges Tekniska Attachéers rapporter blir kostnadsfria
Rapporter från Sveriges Tekniska Attachéer blir nu kostnadsfria på nätet. “Med den allt snabbare utvecklingen i den globala ekonomin, måste näringslivet och den offentliga sektorn grunda sina beslut på kvalificerad omvärldsanalys”, säger Sveriges Tekniska Attachéer i sitt pressmeddelande.

“Vi har idag beslutat att våra rapporter ska finnas kostnadsfritt på nätet. Omvärldsanalys har aldrig varit viktigare än idag då snabba förändringar präglar den globala ekonomin. Sveriges Tekniska Attachéer har ett uppdrag att förmedla vad som händer i vår omvärld inom för Sverige viktiga tillväxtområden. Vikten av att vårt arbetet görs tillgängligt blir allt mer uppenbar”, säger Lars Jeding, VD för Sveriges Tekniska Attachéer.

Rapporterna kommer successivt att läggas ut på hemsidan www.statt.se och beräknas finnas tillgängliga från och med maj 2000. Rapporterna kommer att finnas i pdf- och htm-format, och materialet blir sökbart från hemsidan. Sveriges Tekniska Attachéer är en stiftelse som genom sin internationella bevakning syftar till att bidra till ökad tillväxt i Sverige. De finns representerade i USA (Washington, Detroit, San Francisco/Silicon Valley och Los Angeles), Frankrike (Paris), Tyskland (Berlin), Italien (Milano), Japan (Tokyo) och Malaysia (Kuala Lumpur). Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Sources : Sveriges Tekniska Attachéer