Sveriges ledande omvärldsbevakningsföretag inom bygg, fastighet och miljö avvecklas – 35 års databasinsamling skrotas
Efter beslut av miljödepartementet om avvecklandet av Byggdoks statliga uppdrag inom informationsförsörjning till bygg, fastighet och miljösektorn kommer nu Stiftelsen Byggdok att läggas ned. Stiftelsen Byggdok avvecklas från årsskiftet.

Miljödepartementets avsikt var att spara pengar genom att överföra bibliotek/arkiv och informationsdatabas till Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek, KTHB. KTHB har dock konstaterat att man inte kan driva det statliga uppdraget mer effektivt och till lägre kostnad än Byggdok. På grund av den utdragna hanteringen från statens sida i detta ärende har Byggdok tvingats in i en avvecklingsprocess som inte går att återkalla, menar man från Byggdoks sida.

Konsekvensen av detta är enligt Byggdok:

  • att Stiftelsen och dess verksamhet avvecklas
  • att den unika databas över bygg-, fastighet- och miljöinformation, Kunskapsbanken, som Byggdok byggt upp under mer än 35 år kommer att stängas ner
  • att de unika samlingar som är knutna till Byggdoks databas kommer att förstöras.

    Stiftelsen Byggdok, Institutet för byggdokumentation, har på uppdrag av staten sedan 1966 verkat för en för samhället gynnsam utveckling av den byggda miljön genom ökad kunskapsspridning till bygg- och fastighetssektorn. Sedan mitten av 90-talet har verksamheten genomgått stora förändringar för att möta användarnas krav på en snabb och effektiv kunskapsförsörjning. Idag kan Byggdok anses vara en av marknadens ledande omvärldsbevakare med fokus på bygg, fastighet och miljö. De tjänster och den teknik som byggts upp är speciella i sitt slag och har utvecklats för att passa aktörerna inom bygg-, fastighet- och miljösektorn.

    Källa: Byggdok