Sveriges framtida samhällsorganisation – lokalt och regionalt självstyre
Organisationen Västra Götalandsregionen meddelar idag om ett seminarium och en ny bok om det lokala och regionala självstyret. För dig som är intresserad av seminariet är det dock snabba puckar som gäller eftersom det går redan imorgon den 20 april 2005 klockan 13-16, Norra Latins konferenscentrum i Stockholm.

För närvarande pågår en debatt om Sveriges framtida samhällsorganisation. Den sker i ljuset av Ansvarskommitténs utredningsarbete om hur det offentliga Sverige ska organiseras. En grundläggande fråga är fördelningen av uppgifter mellan staten och det lokala och regionala självstyret – det vill säga kommuner och regioner.
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har tagit fram en skrift där en rad författare belyser olika perspektiv på det lokala och regionala självstyret. Det är en uppföljare till boken ”Regionernas Europa”, som gavs ut hösten 2003.

Med den här skriften vill Region Skåne och Västra Götalandsregionen bidra till diskussionen om den framtida svenska samhällsorganisationen och det lokala och regionala självstyrets förutsättningar och möjligheter.
Den nya boken om lokalt och regionalt självstyre är också utgångspunkten för seminariet. Vid seminariet medverkar bland andra professor Gunnel Gustafsson, Umeå och Tomas Ekberg, omvärldsbevakare i Västra Götalandsregionen, samt Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef i SACO.

Källa: Västra Götalandsregionen