Sveriges framtida familj och arbetsmarknad – olika scenarios
Den 9 juni 2005 mellan kl. 13 – 17 anordnar Institutet för Framtidsstudier ett nytt kostnadsfritt seminarie i Framtidsfokusserien med titeln ”Framtidens familj och arbetsmarknad – konflikt eller möjlighet?”. Olika föreläsare från Institutet för Framtidsstudier står för programmet och talar om ämnet med olika scenarios mm tillsammans med ”kommentatorer” från Försäkringskassan och Socialforskningsinstitutet. Seminariet hålls i Stockholm. För mer information och anmälan kontakta Institutet för Framtidsstudier.

Källa: Institutet för Framtidsstudier