Sverigebarometern erbjuder mediebevakning med XML-teknik från CNet
Vilka är de största annonsörerna i olika datatidningar? Hur mycket pengar har e-handelsbolagen lagt på TV-reklam? Vilka IT-konsulter köper mest platsannonsering? Frågor som dessa kan man få svar på från Sverigebarometerns nya mediebevakningstjänst. Den nya tjänsten är helt XML-baserad och byggd med hjälp av XML-servern Visual Net från CNet Svenska AB. Den kan dynamiskt sammanställa och distribuera reklamstatistik via Internet. Avancerade marknadsrapporter kan mycket snabbt skapas direkt från databasen, som innehåller cirka 6 miljoner poster, och distribueras via webbläsare eller Excel.
”Tidigare hämtade vi dataunderlaget från vår SQL-databas och producerade kundrapporter manuellt med hjälp av Excel. Med Visual Net Server och XML kan vi nu öka antalet tillgängliga kundrapporter från cirka 100 till närmare 1000. Vi får lägre kostnader och kan ge bättre kundservice”, säger Rolf Nidén, vVD för Sverigebarometern.
”Hittills har det behövts speciella rapportgeneratorer och analysverktyg för att bryta ned och summera data i olika dimensioner. Det mesta av detta får man gratis om man använder sig av en standardiserad XML-lösning. Dessutom kan man enkelt utbyta data med andra system”, säger Peter Rosengren, vd för CNet Svenska AB.
Sverigebarometern är ett marknadsundersökningsföretag med inriktning på reklam- och mediabranschen. Informationen säljs till företag som vill bevaka konkurrenternas mediainvesteringar.

Källa: CNet Svenska AB