Sverige idag och i framtiden
Den 17 juni i Stockholm anordnar företaget Docere ett morgonseminarium med titeln ”Sverige! Var tar du vägen?”. Frågeställningarna rör sig bl.a. om var är Sverige som nation på väg just nu, klimatutmaningar och att svensk konkurrenskraft ifrågasätts. Under seminariet diskuteras de viktigaste drivkrafterna och trenderna just nu. För mer information kontakta Docere.

Källa: Docere