Svenskt omvärldsbevakningsföretag blir del i nätverk för Travel Risk Intelligence
Amerikanska företaget iJET Travel Risk Management (iJET), som levererar realtidstjänster för så kallad ”travel risk management” till företag, myndigheter och resebranschen, har nu ingått ett samarbete med det svenska intelligenceföretaget Infosphere AB. Partnerskapet innebär att Infosphere ska tillhandahålla lokal representation och stöd i norra Europa för iJET’s travel risk management tjänsterna ”Travel Intelligence” samt ”Worldcue”.

iJET samlar in reserelaterad information från mer än 8000 källor runt om i världen, verifierar och analyserar den för att sedan leverera resultatet som ”Travel Intelligence” till sina kunder.
Det är otvetydigt allt viktigare för olika organisationer att inhämta information om den aktuella risken att resa till olika destinationer runt om i världen. Rädslan för terrordåd de senaste åren understryker detta i allra högsta grad. För mer information om travel risk management tjänsterna kontakta Infosphere.

Källa: Infosphere AB