Svenskt omvärldsanalysföretag lanserar verktyg för kvalificerad blogganalys
Idag lanserar det svenska omvärldsanalysföretaget Kairos Future i samarbete med A3J Consulting ett, enligt deras mening, världsunikt verktyg för systematisk och kvalificerad blogganalys. Med det får företag, organisationer och myndigheter möjlighet att både följa flödet av information och skaffa omedelbar överblick och djupinsikt i specifika och aktuella frågor. Kairos Future har själva under året genomfört en rad analysprojekt med hjälp av det nya verktyget.

”Vi har utgått från våra egna behov av att kunna följa trender i sociala medier och nyhetsmedia och skapat en produkt vi själva vill använda”, säger Mats Lindgren, vd och grundare för Kairos Future Group.

Verktygen heter ”SoMe Tracker” och ”SoMe Analyzer” där SoMe står för social media, men också för att så mycket av det som sker på den sociala webben handlar om ”jag”. Det är ”så mycket jag”. Systemet bygger på avancerad presentationsteknik och innehållet analyseras med artificiell intelligens för att bland annat avgöra känsloläget i en text, dvs om t ex ett blogginlägg som handlar om ett varumärke är positivt eller negativt. Att just använda artificiell intelligens gör att träffsäkerheten ökar, jämfört med system som bygger på t ex analys av positiva och negativa ord. SoMe Analyzer sorterar och analyserar blogginlägg i samtalsteman och underteman och analyserar kopplingar dem emellan. Det grupperar också bloggare efter intressen och teman och ger användarna möjlighet att zooma in och ut ur bloggosfären, från överblick på högsta nivån ner till studier av enskilda inlägg. Intresserade kan testa tjänsten direkt på den nya webbplatsen www.sometracker.com.

Källa: Kairos Future