Svenskt intelligenceföretag utbildar EU i underrättelsetjänst
Svenska Infosphere AB meddelar idag att man har valts ut för att genomföra underrättelseutbildning i European Defense Agency (EDA) regi. Det är andra gången i år Infosphere AB genomför denna utbildning tillsammans sitt partnerbolag Sandstone SA i Luxembourg. Utbildningen genomförs inom de närmsta dagarna i Bryssel för analytiker och chefer inom EU: s medlemsstaters militära och polisiära myndigheter.

“Det känns verkligen hedrade att i skarp internationell konkurrens väljas ut som företag att genomföra denna utbildning, säger Mats Björe, grundare av Infosphere AB. Utbildningen för just denna kurs är fokuserad på att använda Öppna Källor (OSINT) för att bekämpa terrorism och liknande fenomen, men metoder och tekniker är liknande som de inom affärsunderrättelsetjänst. Jag tror vår unika position och vår över 20-åriga erfarenhet av OSINT och av att framgångsrikt lösa komplexa informations och ledarskapsutmaningar har bidragit till att vi fick detta kontrakt,” fortsätter Björe.

Under utbildningen kommer även Infosphere praktiskt demonstrera sitt intressebolag Silobreakers produkt “Silobreaker Enterprise software suite” för att analysera intern och extern text, bild, ljud i ett integrerat system.

Källa: Infosphere AB