Svenskt forskningsinstitut startar forskning inom området omvärldsanalys
Enligt uppgifter från Östersundsposten (ÖP) finns långt gångna planer på att starta en helt ny forskningsorganisation i Åre som skall forska inom områdena omvärldsanalys och upplevelser. Det är enligt ÖP delar av Interactive Institutes forskning (som ägs av Stiftelsen för strategisk forskning) som skall förläggas till Åre. Etableringsstarten med först tre forskare kan bli redan i början av 2003, säger Jan Andersson, näringslivssekreterare vid Åre kommun till tidningen.

Källa: Östersundsposten, 020510