Svenskt företag lanserar statistik i användarvänliga temadatabaser
Svenska företaget GDFlow (Global Data Flow) har utvecklat en metod för att hantera befintlig statistik i olika databaser på som de menar ett mera användarvänligt och effektivt sätt. GDFlow har tecknat avtal för detta med en rad internationella organisationer, som t.ex. FN och Världsbanken. Med GDFlows så kallade ”Temadatabaser” skall man kunna förenkla sin informationsinsamling avsevärt.
Det nya med GDFlow är enligt företaget sättet att integrera fakta från olika kända källor och sedan tillhandahålla samma rena information användarvänligt över Internet. Som källor anges exempelvis: Amnesty International, DataIntal, Financial Statistics USA, Financial Times, Statistics USA, UNHCR, Freedom House, WHO, United Nations och The World Bank.
GDFlow sammanställer all statistik från olika medverkande statistikleverantörer i olika teman, Theme Databases (t.ex. Economy, Politics, Trade, Environment, Education etc). Kategoriseringen utgår därmed från generella ämnesområden istället för utifrån insamlarens syften. Kompetensen hos GDFlow fokuseras på att skapa och utveckla de teman och underteman som är stommen i verktyget.
”Det är inte statistiken eller faktauppgifterna i sig som ger kunskap, utan möjligheten att enkelt kunna analysera ett material utifrån ett visst perspektiv eller tema”, säger Mike Andersson, marknadschef på GDFlow.
Alla uppgifter från olika statistikleverantörer transformeras vid ankomst till en enhetlig Uniformat standard. Användaren kan sedan hämta ner materialet från Internet i det format som passar till t.ex. Excel, ASCII, SPSS, Lotus 123 etc.

Källa: GDFlow