Svenskt Business Intelligence företag avvecklat
Göteborgsbaserade företaget DSI Intelligence som ägts och drivits av Marie Dahlgren finns fr.o.m. år 2002 ej längre. DSI Intelligence har bl.a. arbetat med research, utbildning och konsulting inom omvärldsanalys – Business Intelligence (BI) området.
Marie Dahlgren säger dock som kommentar till nedläggningen av DSI Intelligence att “Verksamhet med bland annat BI kommer att fortsätta i annat bolag och under nytt namn”.