Svenskt bolag säljer dotterbolag inom mediebevakning och -analys
Cision har i dag sålt samtliga aktier i sitt dotterbolag i Litauen till Baltic News Service (BNS), en ledande nyhetsbyrå och medieinformationsbolag, ägt av Alma Media-gruppen. Cisions dotterbolag i Litauen har 43 anställda och intäkterna uppgick till cirka 9 miljoner kronor under 2008. Cision Litauen har bedrivit verksamhet inom mediebevaknings- och analysområdet. Cision och BNS har även tecknat ett leverantörsavtal avseende baltiska mediebevaknings- och analystjänster. Köpeskillingen uppgår till 6 miljoner kronor, på skuldfri basis, betald den 1 oktober 2009. Cisions bedömning är att avyttringen inte kommer att ha en betydande inverkan på koncernens rörelseresultat under innevarande år.

”Försäljningen av vår mediebevaknings- och analysverksamhet i Litauen innebär att Cision tar ytterligare ett steg i arbetet med att omstrukturera vår affär, i enlighet med de avyttringar i Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien som annonserats tidigare i år. Vår affärsmodell fortsätter därmed att utvecklas mot en mer attraktiv tjänste- och intäktsmix, med ett ledande kunderbjudande genom vår prisbelönade tjänsteplattform CisionPoint”, säger Hans Gieskes, VD och koncernchef för Cision.

Källa: Cision AB