Svenska Zedir avvecklas inom kort
Svenska informationssajten Zedir.se meddelar nu att sajten inte längre kommer att finnas kvar utan kommer att avvecklas nu i slutet av mars månad.
Delar av Zedir.se:s nuvarande innehåll kommer därmed att flyttas till arbetsgivarorganisationen Almegas egen sajt (almega.se). Almega har tillsammans med ett 10-tal partners under några år drivit Zedir.se men upphör alltså nu med detta.

Zedir.se är (var) en informationssajt och nätverk för beslutsfattare i IT-företag i Sverige med syftet att skapa en mötesplats och kunskapskälla för ledare och medarbetare i små och medelstora kunskapsföretag inom IT- och telekombranscherna.

Källa: Almega