Svenska Webb-TV-sändningar om omvärldsbevakning lanseras
Det Göteborgsbaserade företaget mdc meddelar nu att de lanserar det man kallar för ”Omvärlds-TV-kanalen” för och av företag och privatpersoner med intresse för framtid, omvärld och omvärldsbevakning.
Omvärlds-TV ska bli tittarnas egna avgiftsfria webb-tv kanal vars innehåll helt bygger på tittarnas idéer som mdc vidareutvecklar, producerar och sänder.
Syftet med Omvärlds-TV är enligt mdc att skapa ett öppet forum för kunskapsutveckling inom det högaktuella området omvärldsbevakning.

”En bild säger mer än 1000 ord. TV-mediet kan på ett effektivare sätt än print förmedla idéer, insikter och skapa kontaktytor mellan människor. Därför valde jag att starta Omvärlds-TV istället för ett traditionellt informationsbrev”, säger Marie Dahlgren Altug som driver mdc och är utbildad TV-producent.

Företaget mdc är ett göteborgsbaserat konsultföretag som erbjuder tjänster inom bevakning, global research och utbildning. Branschspecialitéer är hälsa och sjukvård samt media.

Källa: mdc