Svenska storföretag ökar resurserna för omvärldsbevakning
Sex av tio börsbolag planerar att lägga mer resurser på omvärldsbevakning framöver. Åtta av tio bolag uppger att omvärldsbevakning får en allt större betydelse och blir allt mer affärskritisk.
Agent25 har intervjuat 50 vd:ar, affärsenhetschefer, projektledare och säljare på börsnoterade företag om deras syn på omvärldsbevakning. De traditionella köparna av information, såsom pr- och informationschefer, ingår inte i undersökningen. Resultaten visar att allt fler befattningar omvärldsbevakar i en allt större omfattning. 84 procent anser att omvärldsbevakning blir allt viktigare och 56 procent planerar att lägga ner mer resurser på omvärldsbevakning framöver.

Den viktigaste anledningen för var och en att omvärldsbevaka är enligt de intervjuade att det leder till nya potentiella affärer. Även när de intervjuade fick vikta betydelsen av omvärldsbevakning ur olika aspekter hamnar de affärsstrategiska aspekterna i topp. Nio av tio av de tillfrågade bedömer ”att ta fram beslutsunderlag”, ”följa händelser i branschen” och ”att förutse hot” som viktigt eller mycket viktigt. Åtta av tio värderar att ”identifiera trender” och ”upptäcka nya affärsmöjligheter” som viktigt eller mycket viktigt.

”Det är intressant att se att omvärldsbevakning används till att göra affärer av många olika yrkesgrupper på börsbolagen. Det är vad vi kallar det moderna och operativa sättet att jobba med omvärldsbevakning och som vi dagligen märker är ett fenomen som ökar, säger Agent 25:s vd Robert Tinterov.

När det gäller källorna för omvärldsbevakning menar 68 procent att hemsidor ökar i betydelse liksom 52 procent av nättidningarna. 47 procent anser att papperstidningar minskar i betydelse och 44 procent anser att papperstidningar varken ökar eller minskar. För mer information kontakta Agent25.

Källa: Agent25