Svenska Silobreaker föreläser på ISS World Americas
Silobreakers VD, Kristofer Månsson och Director, Mats Björe är inbjudna talare på ISS World Americas, som är världens största konferens inom brottsbekämpning, underrättelseverksamhet, och teleoperatörer som ansvarar för laglig avlyssning, elektronisk utredningar och nätverksintelligens.Konferensen går av stapeln 11-13 oktober 2010 i Washington D.C., USA. Kristofer Månsson föreläsning inkluderar områden som mediebevakning och analys 3.0. Mats Björe föreläser om The Naked Intelligence Agency, an open source intelligence solutions.

”Det finns ett stort intresse för Silobreakers teknologi bland aktörer inom underrättelseverksamhet och omvärldsanalys. Att två företrädare för ett europeiskt företag blir inbjudan talare till detta amerikanska evenemang är ytterligare en bekräftelse på detta”, säger Kristofer Månsson, CEO Silobreaker.

Silobreaker utvecklar sök- och omvärldsbevakningslösningar som i realtid analyserar nyhetsflöden och presenterar händelserna i ett sammanhang via grafiska resultat. Silobreaker erbjuder en kostnadsfri nyhetssök och analystjänst på svenska och engelska för nyhetsintresserade som vill söka och förstå information på ett effektivare sätt än vad traditionella söktjänster har erbjudit hittills.
Silobreaker säljer även företagsspecifika lösningar för beslutsstöd, mediebevakning, analys och omvärldsbevakning. Där kombineras de publika nyhetskällorna ofta med företagets interna strukturerade och ostrukturerade information och annan inköpt data, som patentdata, forskningsrapporter. Silobreaker är baserat på en idé från svenska utvecklare och all utveckling idag sker i Sverige.

Källa: Silobreaker