Svenska omvärldsbevakarföretaget Retriever såldes till Norge för 47,5 miljoner




Aftenposten och Schibsted Multimedia har köpt 100 procent av aktierna i Retriever, från KS Norsk Vekst II, Provisa och några av företagets grundare för 47,5 miljoner svenska kronor.
Aftenposten kommer att äga 51 procent av aktierna, medans Schibsted Multimedia äger resterande 49 procent.

Källor: Schibsted AS, Retriever AB