Svenska LINQ visar LinqPortal och talar om Knowledge Management i Bryssel
Portalföretaget LINQ meddelar att de kommer att visa LinqPortal på kongressen Knowledge Management Europe 2000 i Bryssel. Evenemanget i Bryssel den 20-22 november är det största i sitt slag utanför USA och arrangören räknar med över 8000 deltagare från Europas ledande företag.
Lena Holmberg, fil. dr. och Chief Knowledge Officer på LINQ, kommer vidare att tala på kongressen. Hon har flera års erfarenhet av att hjälpa stora organisationer med IT-stöd för Knowledge Management. Lena Holmbergs anförande har titeln “Corporate Portals – an excellent KM tool for the future”.
”Globaliseringen och dagens snabba arbetstempo gör att stora företag måste hantera nya viktiga områden. De måste kunna reagera snabbt på svängningar på marknaden, öka innovationstakten och minska den tid det tar för en produkt eller tjänst att nå marknaden”, säger Lena Holmberg.
LinqPortal är en företagsportal som ger kunskapsarbetare direkt tillgång till företagets alla interna system från ett enda ställe. Medarbetarna får en personligt anpassad sida från vilken de kan nå databaser, intranät, projektstöd, CRM-system mm.
LINQ utvecklar, säljer och installerar företagsportaler. Företaget grundades 1996 och har idag 350 medarbetare fördelade på åtta kontor. En börsnotering är planerad inom ett år.

Källa: LINQ