Svenska länderrapporter lanserade om inre grupperingar i affärsmässigt komplicerade länder
Svenska Infosphere meddelar att man nu lanserar en ny serie av länderrapporter som fokuserar på att identifiera utsatta länders inre grupperingar, som stammar och religiösa grupper. Rapporterna är kompletta med kartor, bakgrundsinformation mm för utgöra en grund för att förstå en viss region. Första serien innehåller rapporter om länder som t.ex. Afghanistan, Irak och Sudan. Att göra aff??rer med länders som dessa kräver ofta att man är insatt i regionernas struktur. För mer information kontakta Infosphere.

Källa: Infosphere AB