Svenska jurister omvärldsbevakar också
Internationellt har under året många tecken visat på att advokater i allt högre grad ägnar sig åt omvärldsbevakning och –analys. Det visar sig t.ex. i att efterfrågan på olika digitala omvärldsbevakningstjänster har ökat kraftigt från denna användargrupp.
Ett litet tecken i samma riktning kommer idag från omvärldsbevakaren Retriever som meddelar att Linklaters Advokatbyrå väljer att förnya sitt avtal med Retriever. Retriever har levererat nyheter till advokatbyrån sedan 2003 och kommer nu att fortsätta det samarbetet. Linklaters advokatbyrå har behov av en ständigt uppdaterad mediabild av företaget och branschen, samt verktyg för att snabbt kunna analysera nyhetsflödet för specifika klientärenden.

”Vi som arbetar med information behöver hjälp med att sålla och sortera bland den oändliga mängd nyheter som produceras dagligen. Varje år produceras ny information som motsvarar nästan 40 000 gånger den information som finns samlat i alla böcker i amerikanska Library of Congress. Nyhetsflödet går allt snabbare och är mer diversifierat idag på ett stort antal kanaler. Ett företags varumärke kan förstöras på mycket kort tid om man inte hanterar en kris på rätt sätt, därför är det viktigt att följa med i nyhetsflödet”, säger Hans Kullin, informationschef på Linklaters Advokatbyrå.

Retriever levererar idag omvärldsbevakning till Linklaters Advokatbyrå genom pressrum online, e-postleverans, arkiv-, analys- och statistiktjänst.

Källa: Retriever Sverige AB