Svenska företagsportalleverantören LINQ går i konkurs
LINQ Systems Svenska AB har idag lämnat in konkursansökan till Stockholms tingsrätt.
Fram till nu har LINQ varit en av de ledande leverantörerna av mobila företagsportaler. LINQ har utvecklat LinqPortal, LinqMobilizer och LinqMobimaker; mjukvaror baserade på standardteknologi från Microsoft. Företaget etablerades 1996 och har idag 240 anställda på egna kontor runt om i Europa och i San Francisco, USA.
Ett flertal kunder i Sverige och Europa har köpt och installerat produkterna LinqPortal och LinqMobilizer för företagstäckande användning. Ytterligare en antal företag pilottestar idag produkterna med sikte på beslut inom en nära framtid.
Trots detta har den planerade tillväxttakten med ”break-even” vid kommande årsskifte visat sig svår att nå, och kompletterande riskkapital har inte varit möjligt att finna. I ljuset av de snabbt förändrade villkoren på marknaden såväl kapitalmarknaden som kundmarknaden behöver bolaget genomgå strukturförändring och uppdelning i sina tre beståndsdelar (Företagsportal, Mobilt internet och Konsultverksamhet). Företaget har under senare tid drivit ett antal processer för att finna nya hem för de tre delarna i LINQ men inte kunnat slutföra dessa samtal i tid.

Källa: LINQ Systems Svenska AB