Svenska FindAgent lanserar nya sökfunktioner – QAgent svarar på dina frågor
Svenska omvärldsbevakningsföretaget FindAgent lanserar nu nya och, enligt egen uppgift, världsunika sök- och analysredskap för nästa generation intelligent mediabevakning på webben. FindAgent använder sin egenutvecklade sökteknologi som är språkförstående, för att leverera nya intelligenta sökfunktioner till den snabbt växande marknaden för mediabevakning.

FindAgent har nyligen uppgraderats med 15 nya funktioner där syftet är att tillfredställa marknadens ökade krav på intelligent mediabevakning. FindAgents sökteknologi används i de språkförstående analys- och statistikverktygen och i den nya ”Qagent”.

”QAgent, som står för Question-Answer agent, är den första fungerande sökfunktionen i världen som är frågebesvarande, säger Mark Redgrave, VD för FindAgent. Den frågebesvarande funktionen är perfekt om man vill följa t ex en debatt i media. QAgent och Analysredskapen är ett bra exempel på hur FindAgents språkförstående teknologi kan leverera kunskap, träffsäkerhet, analyser och insikter som vanliga webbaserade mediabevakningsföretag helt enkelt inte klarar av, fortsätter Mark Redgrave.”

Källa: FindAgent AB