Svenska Deloitte & Touche bygger upp helt ny BI-enhet som erbjuder strategiska Business Intelligence tjänster
Svenska Deloitte & Touche meddelar att man startat uppbyggnaden av en ny Business Intelligence-enhet inom Deloitte med fokus på strategisk analys av marknader, branscher, företag och företagsledningar.
Kärnan i Deloitte & Touche BI-team består nu av tre personer, dit den tidigare analyschefen på Docere Intelligence, Jörgen Ramnelöv, nu senast har anslutet sig. Förutom att ha arbetat med marknads- och branschanalyser är ett av Jörgen Ramnelövs specialistområden scenarioanalys, där han har genomfört projekt inom bl. a. finans- och telekombranschen.
Övriga medarbetare i Deloitte & Touche BI-team är Peter Wigforss och Elizabeth Løchting. Peter Wigforss har 25 års erfarenhet av utrednings- och analysarbete, varav de 15 senaste åren som projektledare inom Corporate Finance med stor erfarenhet av företagsvärderingar, financial due diligence och lead advisory work i samband med företagsaffärer. Elizabeth Løchting kom till Deloitte i mars direkt från Handelshögskolan där hon fördjupade sig i redovisning och finansiering samt organisation och ledarskap. Elizabeth Løchting har erfarenhet av bl. a. att göra intervjustudier och branschanalyser, samt att starta och driva eget företag.
”Lång researcherfarenhet, fokuserade fältstudier, ett brett nätverk av experter, tillgång till internationella resurser och specialister är viktiga ingredienser i vårt Business Intelligence koncept. Kontaktnätet inom Deloitte är omfattande både i Sverige och i de övriga 130 länderna där vi är representerade. Det gör att vi kan bistå med kunskap från de olika lokala marknaderna över hela världen”, säger Peter Wigforss.

Källa: Deloitte & Touche AB