Svenska Brimstone samarbetar med Microsoft inom CRM – Kopplar ihop kundvårds- & omvärldsanalyssystem
Det svenska mjukvaruföretaget Brimstone, som utvecklar produkter för omvärldsanalyser / Competitive Intelligence med inriktning mot marknad och försäljning, har inlett samarbete med Microsoft. Samarbetet rör primärt Microsoft Business Solutions kundvårdssystem (CRM) där Brimstone säljer och implementerar Microsoft Business Solutions CRM och Brimstone Intelligence i kombination.
Under våren har Brimstone anslutit sig till Microsofts pågående etablering av Microsoft Business Solutions CRM-system på den svenska marknaden. Brimstone deltar dels i seminarier, telemarketingkampanjer samt som en utställare på den fokuserade CRM-mässan ForumCRM (forum4it.se) i Stockholm den 17 maj i år.

“Enligt vår research och bedömning är Microsofts CRM-system det mest attraktiva CRM-verktyget på den svenska marknaden idag. Med tanke på vad övriga leverantörer av CRM-system har att erbjuda och vad Microsoft släpper med nästa version så är vårt val att integrera mot Microsoft Business Solutions CRM klockrent. Vi har redan nu kunder som är intresserad av att kombinera dessa produkter, säger Sebastian Merlöv, VD i Brimstone.”

“Brimstone tillför med sin lösning för Intelligence både en produkt som kompletterar Microsofts CRM-system och kompetens och tjänster där man inriktar sig mot företag med hög förändringstakt och hård konkurrens, säger Carolina Marell, produktchef Microsoft Business Solutions CRM i Sverige.”

Brimstone integrerar Brimstone Intelligence 2005 med Microsoft Business Solutions CRM 1.2 för att med de båda systemen få en bättre överblick kring kund- och marknadsläge. Microsoft Business Solutions CRM är ett användarvänligt verktyg som enkelt integreras med övriga Microsofts Office-produkter vilket gör säljarens vardag enklare och effektivare. Med Brimstone Intelligence kan säljaren även få uppdaterad bild kring formella och informella beslutsvägar, kundens nyhetsflöde etc. För mer information kontakta Brimstone.

Källa: Brimstone AB