Svenska bevakningsbranschen valde digital medie- och omvärldsbevakning
Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) har valt att anlita Retriever Sverige AB för sin medie- och omvärldsbevakning.

”Bevakningsbranschen uppmärksammas dagligen i media. Genom Retrievers tjänster kan vi kontinuerligt bevaka de senaste nyheterna och har möjlighet att själva snabbt agera på vad som skrivs, säger Martin Bjurhem, presstalesman på BYA”.

”Allt fler branscher och aktörer inser vikten av effektiv omvärldsbevakning och BYA kan, i egenskap av branschorganisation, dra verklig fördel av Retrievers sätt att leverera inkommande material, säger Robert Söderling på Retriever.”

Retriever har under våren märkt av ett ökat intresse för företagets tjänster och flera nya kunder har anslutit sig. Retrievers mediebevakning för BYA levereras i digitalt format och ska finnas tillgänglig både på hemsidan och på BYA:s extranät, där den tjänar som en särskild service för medlemsföretagen.

Källa: Retriever Sverige AB