Svenska Agent25 omvandlas till betaltjänst
Nu lanseras Agent25 i en ny version där man stänger av gratisdistributionen av information från olika Internetkällor för att istället bli en renodlad betaltjänst. Den nya versionen ersätter helt och hållet den befintliga Agent25, som stängs om två veckor enligt uppgift från Agent25.
I den nya versionen har man förbättrat tjänsten med flera källor som totalt nu uppgår till 300 stycken. Bland dessa källor finns 200 svenska, 80 engelskspråkiga och 20 nordiska. Vidare har man ökat antalet “agenter” per användare från sex till tio. Kostnaden för att abonnera på Agent25 under ett år är nu 6000 kronor exklusive moms.

Källa: Agent25