Svensk storkonferens om internationell konkurrenskraft
Mellan den 18-20 augusti arrangerar ITPS, ISA, Nutek och VINNOVA konferensen “Förändringens vindar eller vanans makt – internationell konkurrenskraft” på Pite Havsbad. Ett digert utbud av talare kommer att samla ett stort uppbåd av svenska företagsledare, forskare, politiker, filosofer mm.
Programmet ska generellt bl.a. handla om lokal, regional och nationell förnyelse, prioritering och attraktivitet mm. Följ källänken nedan f??r att läsa hela programmet och för anmälan. Specialpriser ges till anmälningar före den 26 juni.

Källa: “Förändringens vindar eller vanans makt – internationell konkurrenskraft”