Svensk regional utveckling och tillväxt – nuläge & framtid
Den 15-16 november startar ITPS en ny återkommande nationell storkonferens om regional utveckling och tillväxt i Sverige. Konferensen går under namnet “Regionernas tillstånd” och hålls i Åre. Konferensen Regionernas tillstånd tar ett brett angreppssätt och utlovar analys och diskussion om utvecklings- och tillväxtförutsättningar i både storstads- och glesbygdsregioner. Konferensen inleds med en nulägesanalys över den regionala utvecklingen och lägger grunden för diskussionen om framtidsfrågorna. För mer information om program och anmälan se nedan länk.

Källa: Regionernas tillstånd 2005