Svensk portal för europeisk marknadsinformation utökas
Marknadsdatabasen ”EuroContactPool” utökas nu ytterligare via ett samarbete med den belgiska delen av Arvato Services som får en egen portal till EuroContactPool. Totalt om fattar EuroContactPool idag uppgifter om nästan 19 miljoner företag. EuroContactPool ägs av svenska företaget Bisnode (tidigare BAF Infodata) som bildades vid sammanslagningen av Bonnier Affärsinformation och Infodata.

Källa: EuroContactPool