Svensk omvärldsbevakare utökar bevakningen av finska marknaden
Agent25 meddelar att man nu adderar 200 källor till sin finska bevakning och blir därmed mer heltäckande när det gäller de viktigaste nyhetsmedierna på den nordiska marknaden.

”Vi har märkt en större efterfrågan på nyhetsbevakning i Finland. Det är framförallt många svenska företag som vill ha en snabb och effektiv omvärldsbevakning av hela den nordiska marknaden, säger Robert Tinterov, VD för Agent25. Vi vill bredda begreppet omvärldsbevakning. Det är inte bara tidningarnas webbeditioner som är viktiga för en heltäckande omvärldsbevakning. För den moderna omvärldsbevakaren är det lika värdefullt att bevaka offentliga myndighetsprotokoll, bloggar och konkurrenternas hemsidor, fortsätter Robert Tinterov.

Enligt Agent25 bevakar man nu 599 källor i Sverige, 222 i Finland, 232 i Norge och 68 i Danmark. I Sverige och Norge har Agent25 även börjat bevaka bloggar. Utöver nordiska källor bevakar Agent25 287 engelska källor och 1890 tyska källor.

Källa: Agent25