Svensk omvärldsbevakare lanserar nischad webbevakningssajt
Det svenska omvärldsbevakningsföretaget Getupdated lanserar idag en ny sajt för bevakning av auktionsmarknaden. Tjänsten heter “Auktionsbevakaren” och finns på webbplatsen www.auktionsbevakaren.se som för sina användare bevakar auktionsföremål på Internet. I grunden handlar det om en tjänst med webbagenter som är helt inriktade på en viss typ av informationskällor som i detta fall alltså är auktionsmarknaden. Tjänsten riktar sig till både professionella upphandlare och privatpersoner och kostar 99 kr per månad att abonnera på.

Källa: Getupdated Sweden AB