Svensk nyhetstjänst lanseras i USA
Den svenskägda internationella nyhetsportaltjänsten med namnet Silobreaker som startade i höstas meddelar idag att man nu även påbörjar sin lansering på den amerikanska marknaden. Som vi berättat om tidigare är Silobreaker en nyhetstjänst som integrerar onlinenyheter, innehåll och strukturerad information från tusentals globala öppna källor. Silobreaker är enligt företaget designad med tanke på personer man kategoriserar som “light or casual information professional”, som kanske kan sägas avse alla personer som har behov av en informationstjänst för allmän omvärldsbevakning inom sitt respektive område med betoning på globala händelser.
Prenumerationskostnaden för ett år ligger just nu på förhållandevis låga 199 US dollar. För mer information om Silobreaker se länken nedan.

Källa: Silobreaker