Svensk nyhetsförmedlare får ny storägare – ska bli bäst på företagsnyheter i Europa
Orkla Media kliver in som ny storägare i nyhetsbyrån Newsdesk med ambitionen att bli bäst på att förmedla företagsnyheter i Europa.

”Det är strategiskt viktigt för Orkla Media att ta position i en nyhetsbyrå som ligger i framkant vad det gäller senaste tekniken för informations- och nyhetsförmedling. Vi har sett ett ökat intresse hos redaktioner på såväl våra som övriga mediebolag att hitta alternativa verktyg och underleverantörer för att effektivisera och rationalisera tillgången till bra nyhetskällor. Vi tror att denna utveckling kommer att accelerera och öppna upp för nya typer av aktörer på marknaden”, säger Jan Moberg, ansvarig för Nya Medier i Skandinavien på Orkla Media.

Newsdesk etablerades år 2003 i Sverige och har på kort tid blivit ett alternativ för journalister och redaktioner att effektivare få tillgång till nyheter från privat och offentlig sektor och övriga nyhetskällor. Bolagets ambition är att bli en europeisk spelare inom nyhetsförmedling och vill åstadkomma detta med en ny modell av webbaserade sök- och bevakningstjänster.
Newsdesk förmedlar idag nyheter från 2500 källor till 3600 journalister som representerar över 3000 media i Sverige. Orkla Media etablerades år 1983 och är det femte största medieföretaget i Norden. Verksamheten bedrivs inom dagstidningar, magasin, lokalradio och TV samt nya medier. Orkla Media är även en betydande spelare inom direktmarknadsföring, omvärldsbevakning och nu nyhetsbyråverksamhet.

Källa: Orkla Media A/S