Svensk nyhetsbevakare lämnar teststadiet
Nu har företaget Getupdated färdigställt den mediabevakningstjänst som vi rapporterade om i oktober. Tjänsten heter kort och gott “Nyhetsbevakaren” och har en egen webbplats på Nyhetsbevakaren.se där nu en enklare bastjänst för nyhetsbevakning tillhandhålls gratis enligt Getupdated.

Källa: Getupdated Sweden AB