Svensk nyhetsagent lanserar finsk nyhetstjänst
SolutionPlanet meddelar idag att deras nyhetstjänst Yabot nu även är etablerat i Finland.
”Yabot Suomi” (http://www.yabot.fi) erbjuder samma tjänsteutbud som övriga Yabot-sajter; gratis nyhetssökning, gratis nyhetsbevakning till din mail och integration av nyheter till din webb samt en mobil-sajt (http://fi.yabot.mobi). Redan idag innehåller enligt uppgift det finska arkivet hundratusentals nyheter och Yabot läser kontinuerligt in nyheter från över etthundra finska mediekällor.

”Vår ambition att växa i Europa börjar nu ge resultat. Finska medier på svenska har vi bevakat under något år och nu är det dags att lansera en komplett finsk version av Yabot”, säger Mats Ingelborn, grundare och VD.

”Yabot Suomi har varit en positiv erfarenhet när vi nu ska ta Yabot vidare ut i Europa. Förändringen av nyhetskonsumtion är långt ifrån över och suget efter färsk information av ren nyfikenhet eller för förstärkning av konkurrenskraften ökar konstant”, fortsätter Ingelborn.

Yabot finns nu i fyra lanserade utgåvor; Sverige, Finland på svenska, Finland och Storbritannien, Yabots söktjänster gör det möjligt för läsare att göra korsvisa sökningar mellan de olika utgåvorna.

Källa: SolutionPlanet Sverige