Svensk juridisk informationstjänst med dagliga uppdateringar
Thomson Fakta meddelar att en ny version av deras internetbaserade tjänst ”KarnovPlus” kommer att presenteras i december. I den nya versionen utlovas förbättrade tjänster inom rättsutredning, dagliga uppdateringar och en förbättrad sökfunktion. Samtidigt lanseras en digital version av Svensk Juristtidning som ger användaren möjlighet att söka i alla nummer sedan 1990 och framåt. Den kommer att vara sökbar på samma s??tt som KarnovPlus. I och med detta blir, enligt deras egen uppgift, Thomson Fakta den enda totalleverantören av juridisk information i Sverige eftersom att doktrin nu även finns tillgänglig i digital form.

Källa: Thomson Fakta