Svensk informationsleverantör ändrar profil
Notis: Den svenska databasleverantören Infodata, mest kanske känd som företaget bakom databasen InfoTorg, har nyligen helt bytt grafisk profil och lanserat en ny hemsida www.infodata.se. Därmed har det nu via hemsidan blivit betydligt lättare att få en samlad presentation av deras många informations- & databastjänster.
Den nya grafiska profilen märks framförallt i den nya loggan med pilar i som enligt Infodata ska representera informationsflöden.

Källa: Infodata