Svensk forskning ska ge smartare kunskapssökning och mindre informationsstress
Problemet idag är inte bristen på information utan överflödet av information. Vi översvämmas av mängder av information som bara är ett musklick bort. Många människor upplever en informationsstress och stora svårigheter att hitta rätt information, vid rätt tillfälle, strukturerat på ett begripligt sätt. Därför planerar forskarna på KTH att bygga verktyg som är smartare på att lösa olika kundgruppers informationsbehov. Projektet KEA – KunskapsExtraktionsAgent har fått 2,2 Mkr i stöd för ett treårigt forskningsprojekt från VINNOVA. Forskningsprojektet kommer att genomföras för två helt olika slag av informationssystem – det ena handlar om journalsystemen vid Stockholms läns landsting och det andra handlar om omvärldsbevakaren Agent25.

”Vi är mycket glada för stödet från VINNOVA. Det är spännande att få tillämpa grundforskning inom språkteknologi på två mycket heta områden som Business Intelligence och medicinsk informatik. Det är också mycket intressant att studera de specifika forskningsfrågorna som Stockholms läns landsting och Agent25 har, säger projektledare docent Hercules Dalianis på Institutionen för data- och systemvetenskap.

Forskningsprojektet KEA ska åstadkomma följande infrastruktur för användaren:

  • Ge användaren möjlighet att hitta samband mellan olika texter genom automatisk klustring.
  • Automatiskt finna lämpliga beskrivningar av dessa strukturer. Skapa etiketter/rubriker.
  • Hitta information på andra språk än på det sökspråk man använder.
  • Hitta synonymer eller relaterade begrepp.
  • Automatiskt skapa ett refererat från en eller flera upphovsmannaskyddade texter.
  • Användbarhet/ergonomi av de nya verktygen.

    Euroling AB, som har konstruerat den språkteknologiska sökmotorn SiteSeeker för webbplatser och intranät, kommer att medverka i dissemineringsfasen i projektet och föra ut teknologin till sina över 100 kunder. Stockholms läns landsting är en av Eurolings kunder där SiteSeeker används både på Stockholms läns landstings webbplats och intranät såväl som på Vårdguidens webbplats.

    Källa: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)