Svensk digital omvärldsbevakare går starkt framåt – visar vinst för 2003
Omvärldsbevakningsföretaget Retriever visar vinst för 2003 och därmed en stark resultatförbättring jämfört med föregående år. Omsättningen ökade med 30 procent till 21 mkr. Förklaringen till den positiva utvecklingen är främst att bolaget under det senaste året ökat antalet kunder med ca 85 procent och idag har man 280 kunder.

”Detta har varit ett fantastiskt år för oss. Trots tuff konkurrens har vi stadigt ökat våra marknadsandelar. En förbättrad tjänst i kombination med ett fortsatt ökat intresse för snabba omvärldsbevakningssystem har visat sig vara ett framgångskoncept. Av våra befintliga kunder väljer mycket få att byta leverantör, det är framförallt detta som börjar speglas i vårat resultat, säger Bård Windingstad, VD för Retriever AB.”

Retriever gör ett positivt resultat trots ett högt utvecklingstempo, under året har över 5 miljoner kronor satsats på produktutveckling av företagets tjänster. Företaget kostnadsför all utveckling direkt så detta bådar mycket gott för framtiden, säger man från företagets sida.

Retrievers rörelseresultat för 2003 uppgick till 1,2 mkr, vilket kan jämföras med förlusten 2002 på 1,6 mkr. Nettoresultatet uppgick till 3,2 mkr (-1,7 mkr). Retrievers omsättning för perioden uppgick till 21,0 mkr, vilket kan jämföras med 16,1 tkr för 2002.

Källa: Retriever AB